Navigering

Spelmenyn

Genom att trycka på F1 kommer du till spelmenyn. Genom att där trycka på O kan du göra de inställningar du behöver.

Eftersom det talas engelska i spelet brukar man som svensk gärna vilja ha även texten. Här kan man även få text i videoscenerna.

Rörelser

I den här guiden föresätts att du använder tangenterna för att navigera. Rörelsen kan ske på två sätt, välj det som passar dig bäst.

1. Individrelaterad, d v s i förhållande till Guybrush själv. Du går då alltid framåt med uppåtpilen. Med vänsterpil resp högerpil vänder du dig ät vänster eller höger i din egen riktning och med nedpilen går du bakåt.

2. Kamerarelaterad. d v s rörelsen sker i förhållande till skärmen. Uppåtpilen ta dig då mot skärmens överkant och nedåtpilen mot dess nederkant. Med höger och vänsterpilarna går tu mot skärmens högra resp vänstra sida.

Instruktionsrader

På skärmen får du instruktionsrader. Du måste alltid kontrollera att rätt rad är markererad innan du gör någonting.

Om den rad du vill ha inte är markerad kan du alltid trycka på Page Up resp Page Down för att bläddra igenom raderna.

Visar t ex instruktionsraden att du tittar på på korgen med glödande kol, kan du göra något med den genom att trycka på U (Use).

Du kan plocka upp en sak du tittar på genom att trycka på P .

Vill du tala med en person se till att först välja en instruktionsradrad som börjar med "Talk".
Du får då i stället dialograder där du med Page Up resp Page Down kan välja vad du vill säga.

Mer

Du kan se vad som mer finns att välja på genom att först trycka på F1 och därefter på O.
Trycker du sedan på C får du ytterligare alternativ. På dessa båda menyer kan du även ändra tangenterna så som du själv vill.

 

Tillbaka