Monkey Island 4 - Akt 1

3 - Guybrush hittar vägen till bankrånaren
Hur fångar jag Pegnose Pete?
Hjälp!
Klicka först på Hjälp.
Klicka sedan på svaret för att få flera svar.
Gillra en fälla för honom.
Mer!
Lyssna först vid fönstret så får du värdefulla tips.
Mer!
Försök att få honom att halka när ha kommer ut.
Mer!
Gnid in mattan med kycklingfett,
Mer!
Skräm honom så att han rusar ut.
Mer!
Släpp in ankan genom fönstret.
Slut!
Hur hittar jag vägen till Pegnose Pete.
Hjälp!
Tala med Dave i Protes-Palatset. Han känner igen folk på lukten men han är förkyld så du måste förstärka lukten.
Mer!
Lukta på näsduken.
Mer!
För varje gång du luktar får du en ny doft.
Mer!
Skaffa alla de ingredienser som behövs, trä, blomma, fisklim och träskdoft.
Mer!
Lägg ner alla i en tom parfymflaska.
Mer!
Spraya doften på Dave.
Slut!
Hur skaffar jag dofterna.
Hjälp!
Plocka upp en tom parfymflaska hos parfymförsäljaren.
Mer!
Trä hittar du i käppbutiken. Plocka upp hyvelspånen. Använd sedan parfymflaskan med hyvelspånen i inventariet. Nu har du första ingrediensen.
Mer!
Gå ut genom portalen vid advokaternas hus och gå till det kusliga huset. Plocka blomman. Lägg ner den i parfymflaskan.
Mer!
Fisklim hittar du i fiskaffären. Använd parfymflaskan och ta vatten från tanken med gratis bete.
Mer!
Kärrvatten hittar du i kärret. Ta vattnet med parfymflaskan.
Mer!
Nu har du alla ingredienserna. Gå till Pete och spraya parfymen på honom. Han ger dig ett namn.
Slut!
Dave säger ett konstigt namn. Hur får jag tag på filen i systemet.
Hjälp!
Anteckna de tre initialerna på förnamn, mellannamn och efternamn i det namn Dave ger dig.
Mer!
Det finns fem symboler på de tre rullarna. Varje symbol motsvarar flera bokstäver.
Mer!
Kanin A-D, Träd E-H, Pumpa I-M, Apa N-S och Banan T-Z.
Mer!
Ta reda på vilka symboler de tre initialerna motsvarar.
Mer!
Vrid rullarna så att de visar de tre sumboler du kommit fram till.
Mer!
Tryck på den röda knappen. Du får nu riktningrna till Pegnose Pete. Alla riktningarna motsvaras av klockslag.
Slut!
Hur kan jag få fram vilka riktningar jag ska använda.
Hjälp!
Du måste skaffa en klocka.
Mer!
Schackspelarna nere vid havet har en klocka.
Mer!
Prata med dem och försök att att distrahera dem så att du kan ta klockan.
Mer!
Prata med den tjocke om allt som går. Distrahera honom att göra fel genom att prata om mat. Håll på tills han gör ett feldrag.
Mer!
Prata med den magre spelaren. Distrahera honom tills han gör fel genom att prata om Brittany, flickan på banken.
Mer!
När de börjar bråka kan du plocka upp klockan.
Slut!
Hur kommer jag igenom kärret.
Hjälp!
Gå ner till kärret och använd flotten.
Mer!
Använd sedan klockan på flotten. Klockan visar en tid.
Mer!
Titta på papperet med riktningar och välj den riktning som motsvarar den tid klockan visar.
Mer!
Klicka på den pil som motsvarar riktningen och håll på med det tills klockan ger en ny tid.
Mer!
Om flotten bara går runt då du trycker på höger eller vänsterpil så byt till kameraorienterad rörelse.
Mer!
Fortsätt på detta sätt tills du kommer till en låst grind. Vänta där tills du möter dig själv.
Slut!
Jag är vid grinden och möter mig själv. Vad gör jag.
Hjälp!
Du kommer att få gissa ett nummer. Anteckna det.
Mer!
Du kommer också att få en del saker bl a en nyckel. Anteckna den ordning i vilken du får sakerna.
Mer!
Lås upp grinden och fortsätt din resa med hjälp av klockan och papperet tills du kommer tillbaka till samma grind men nu på andra sidan.
Mer!
Du möter dig själv igen. När du ska leka nummerleken välj samma nummer som du tidigare fick.
Mer!
Ge sedan tillbaka alla sakerna i exakt samma ordning som du tidigare fick dem.
Mer!
Fortsätt sedan att fara med hjälp av klockan tills du kommer fram till Pegnose Petes hus.
Slut!