Monkey Island 4 - Akt 3

2 - Guybrush öppnar en väg till Apornas stad
Var kan jag hitta handklaveret?
Hjälp!
Klicka först på Hjälp.
Klicka sedan på svaret för att få flera svar.
Det finns i apornas stad.
Mer!
Du måste bygga en bro över en lavakanal för att kunna komma dit.
Mer!
Det växer ett träd vid lavafältet. Det ser ostadigt ut.
Mer!
För kunna fara dit dit med båten måste du först se till att lavan svämmar över och fyller ut den lilla dammen på terrassen.
Mer!
Ta vägen över lavafältet och gå iland på den lilla terrassen. Gå till trädet och vält det. Nu har du byggt en bro.
Mer!
Gå till apornas stad och leta rätt på handklaveret. Gå till lägret och kasta det på Herman. Tala med Herman. Du får guvernörssymbolen.
Slut!
Hur ska jag kunna få lavan att svämma över?
Hjälp!
Du skulle kunna kasta ner något tungt i lavan som trycker upp den på terrassen.
Mer!
Gå till utsiktsberget.
Mer!
Pröva på att kasta ett par stenar i olika kanaler. Stenarna ramlar ner på olika platser på ön.
Mer!
Genom att få en sten att ramla ned precis i lavan skulle du kunna få den att svämma över.
Mer!
För att styra stenarna i olika kanaler måste du kasta flera stenar samtidigt så att de kolliderar och ändrar riktning.
Mer!
Försök att få en sten att falla ned genom den lodräta kanalen mitt på skärmens nedre sida.
Slut!
Hur ska jag kunna styra stenarna så att de kommer rätt?
Hjälp!
Lägg märke till de tre rötterna som rör sig litet då stenarna passerar dem.
Mer!
Plocka upp en sten och kasta den i den högra kanalen.
Mer!
Plocka snabbt upp en ny sten och markera raden "kasta i mittersta kanalen". Tryck på Enter just då stenen har passerat den högra av rötterna och roten har rört sig.
Mer!
Plocka snabbt upp en ny sten och markera raden "Kasta i vänster kanal". Tryck på Enter då stenen just har passerat den vänstra roten.
Mer!
Plocka snabbt upp en ny sten och markera åter raden "Kasta i vänster kanal". Tryck på Enter då stenen just har passerat den mittersta roten.
Mer!
Har du valt exakt rätta tidpunkter för kasten ska stenarna kollidera och en sten faller ner i den lodräta kanalen.
Slut!
Jag kan inte ta handklaveret från apan.
Hjälp!
Du måste locka den med något annat musikinstrument.
Mer!
Gå upp till katedralen. Vänd dig om och titta ovanför dörren.
Mer!
Det sitter något i den stora apans ögon. Det är ett par sköldar.
Mer!
Använd bananplockaren och ta sköldarna. Använd dem och du ser att det egentligen är en cymbal.
Mer!
Gå tillbaka till apan och använd cymbalen.
Mer!
Apan rusar ner och tar den. Samtidigt släpper hon handklaveret. Plocka upp det. Använd det sedan på Herman i lägret. Du får hans guvernörssymbol.
Slut!