Inledning

 

Huvudpersonen i spelet är den unge Charles-Louis de Faverolles. Hans familj är fransk och hans mor var personlig kammarjungfru till Marie-Louise av Orleans. När Marie-Louise 1679 for till Spanien för att giftas bort med den spanske kungen Carlos II, följde hela familjen de Faverolles med henne till hennes nya land.

När modern hastigt dog 1689 skickades Charles-Louis till det franska hovet i Versailles för att under tre år läras upp till page vid hovstallet. Hans upplevelser under den tiden finns beskrivna i spelet "Versailles".

Efter de tre åren i Versailles återvände han till Spanien och har inte hörts av förrän han en dag plötsligt åter dyker upp i Versailles vid tiden för en av de största händelserna under Ludvig XIV:s regeringstid, frågan om den spanska tronföljden 1699-1700.
Carlos II är döende men han saknar bröstarvingar och allas intresse är nu inriktat på en enda fråga:
"Vad står det i Carlos II:s testamente, vem kommer att ärva Spaniens krona och hans enorma förmögenhet? "
I Spanien har även kvinnorna arvsrätt till tronen och Ludvig XIV av Frankrike och Leopold I av Österrike är både söner och makar till spanska prinsessor. När de som står i tur att ärva kronan i Frankrike och Österrike har räknats bort, återstår två tronpretendenter. Den ene är ärkehertig Karl, son till den österrikiske kejsaren och den andre är hertigen av Anjou en sonson till den franske kungen.

För att ta hem spelet med denna fantastiska vinst, har kung Ludvig XIV och kejsar Leopold I mångfaldigat sina påtryckningar, sina diplomatiska aktioner, sitt spioneri och för nu ett veritabelt krig via brev och sändebud.
England och Holland är också intresserade och har föreslagit ett avtal om medverkan utan att Spanien får reda på detta. Ludvig har undertecknat avtalet men Leopold , som tror att han har de största chanserna, vill vänta. Den som vill vinna allt, riskerar också att förlora allt. Risken är att utgången kan orsaka ett krig mellan Frankrike och Österrike

En sommardag 1699 kommer alltså den 19-årige Charles-Louis de Faverolles till Versailles, utan pengar men med ett rekommendationsbrev från sin far till en hovstallmästare som sitt enda "Sesam öppna dig".
Det är inte mycket när man betänker att hans mål är att skaffa sig en diplomatisk karriär som ska tillåta honom att en dag återvända som diplomat till det spanska hovet där han tillbringade sin barndom och där hans stora kärlek, den ädla fröken Elvira, befinner sig.

Nu är det din sak att hjälpa honom att lyckas med detta. Han måste bli en perfekt hovman, skaffa sig kunskap om både personer och platser, kunna behaga, kunna skaffa sig fördelar, kunna tiga eller tala vid rätt tillfälle.

Nybörjare som han är utan bostad och anställning, måste han lyckas att ta sig in i kretsen runt kungen, men vägen är lång och späckad med försåt vid detta hov, som jäser av fiendskap under sin mask av utsökt prakt.

Från och med nu är det du som är Charles-Louis de Faverolles.

Tre händelser, tre akter i spelet, kommer att markerar dina framsteg.
I - Diamantstölden sommaren 1699.
II - Vattenuppdraget våren 1700.
III - Audiensen hos ambassadören sommaren 1700.

Spelet börjar när du efter ankomsten till Versailles har lyckats ta dig till de kungliga hovstallen, Les Grandes Ecuries för att söka upp hovstallmästaren Boisseuilh och överlämna ditt rekommendationsbrev.
Brevet finns i inventariet tillsammans med en del andra saker.
Högerklicka för att få upp inventariet.

Bilden överst till vänster i inventariet är ett förstoringsglas.
Om du pekar på ett av föremålen i inventariet får du se vad det är. Klicka på den lilla bilden av medaljongen i inventariet och dra den till förstoringsglaset.
Nu får du se en stor bild av Charles-Louis älskade Elvira Det är för hennes skull som hans mål är att få en tjänst som diplomat vid det spanska hovet, eftersom det är där som Elvira finns.

På den nedersta raden leder den första bilden till huvudmenyn där du kan välja att spara ditt spel. Klicka på ett par rader till höger så de markeras med vitt. Klicka sedan på floppyn med den uppåtriktade pilen så får du frågan om du ska spara över. Klicka på den gröna bocken för att svara ja eller på det röda krysset om du har ångrat dig.
En text skrivs på de rader du valt och du ser också en bild av situationen.
För att ladda ett spel markerar du en text och klickar i stället på den nedåtriktade floppyn. Du får frågan om spelet ska återställas och kan svara ja eller nej genom att kryssa på bocken eller krysset.


Nästa bild föreställer din börs. När du pekar på en får du se hur mycket den innhåller. Från början har du 40 Livres och som du skall få se är det inte mycket att hurra för, allt är mycket dyrt i Versailles.
Här bredvid ser du myntet Ecu.
En Ecu motsvarar 3 Livres och 1 Livre motsvarar 20 sols.
1 sol motsvarar i sin tur 12 deniers.


På den högra sidan i inventariet har du överst en ikon som du ska använda när du vill byta kläder. Den fungerar endast i vissa speciella situationer.
Bilden längst till höger på nedersta raden leder till anteckningsboken.
Där kan du läsa vad du hittills har åstadkommit.
Den lilla bilden av huset leder till uppslagsboken där du kan läsa om allt som har anknytning till sådant som tas upp i spelet.
Glöm inte bort att titta i den ibland. Du kan få många tips som du har användning för i spelet.


Är du redo att ge dig i kast med spelet så klicka på högerpilen här nedanför.
Vill du i stället gå tillbaka till menyn och välja därifrån så klicka på vänsterpilen.


Till föregående sidaTill nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet Versailles II, Testamentet,
från Cryo Interactive Entertainment. Bilderna är tagna från spelet.
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.