2 - Vattenproblem

Del 4 - Charles-Louis avkodar ett brev
och utrustar en häst

 

Drottningens trappa

Välj drottningens trappa och gå förbi greve d'Arcueil och gå ända upp till hallen.
Greve d'Arcueil följer efter dig och presenterar dig för de Torcy. Sedan går han sin väg.
Tala med de Torcy. Han har just fått ett kodat brev men man har glömt att avkoda det. Som ett prov ger han det till dig och ber dig avkoda det.


Det består av fem sifferserier. Strecken mellan talen endast skiljer dem åt, det är inga minustecken. Kontrollera hur man kommer till ett tal i serien från det föregående och försök få fram ett mönster. Använd mönstret för att bestämma det slutliga talet.
I den första serien, 1 - 4 - 6 - 9 - 11 - 14 kan du se att man växelvis adderar med 3 och 2. Mellan 11 och 14 har man adderat 3 du ska alltså addera 2 till 14. Svaret blir 16. Klicka en gång i den första rutan där det står 0, så får du en etta där. Klicka sex gånger i den andra rutan för att få en sexa. Klicka därefter på haken efter den sista rutan. Är svaret rätt får du den avkodade texten.
Den andra serien, är:  1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 13
Från och med det tredje talet kan du se att man fått talet genom att addera de två föregående. 3=1+2, 5=2+3 osv.
Det saknade talet får du alltså genom att addera 8 + 13. Svaret blir 21.
Klicka fram 21 i ställer för nollorna i svarsrutorna och du får se den avkodade texten.
I den tredje serien: 3 - 4 - 6 - 9 - 13 - 18 ökar differensen med 1 för varje gång. För att komma från 13 till 18 adderar man fem. För att komma till nästa tal ska du addera 6. Svaret som du ska klicka fram blir 24.
Den fjärde serien bygger på samma princip differensen ökar med 1. Från 15 har man adderat 6 för att komma till 21, du ska alltså addera 7 för att få det sista talet som då blir 28.
Den femte och sista serien är litet klurigare. Här måste man växelvis addera och subtrahera för att få de olika talen.
Första gången har man adderat 5 andra gången subtraherat 4, tredje gången adderat 10, fjärde gången subtraherat 8, femte gången adderat 15. Additionerna har varje gång ökat med 5 medan subtraktionerna har ökat med 4. Eftersom man sista gången adderade med 15 ska man denna gång subtrahera och med 12. 19-12=7.
Klicka fram till 7 i den högra rutan och klicka på haken så är hela brevet avkodat.

Brevet är sänt från Madrid av någon som kallar sig P. Denna person ska vara i Versailles den 26 för att få reda på texten i det traktat om delning som kungen lär ha undertecknat. Markisen är nöjd men säger sig inte veta vem P är. Det är dock inte svårt för dig att gissa att det måste vara hertiginnan de Perlitz.
Markisen säger att hon måste stoppas till varje pris. Han vet att hon är i Bondy och han tänker skicka en ryttare med en häktningsorder. När du ber att få göra det säger han till dig att gå till Stallarna och be Boisseuilh om den bästa hästen och order till posteringarna. Häktningsorden kommer att skickas till stallet.
Gå ner för trappan tills du får kartan


Välj Grandes Ecuries.
Så fort du kommer innanför porten tilltlas du av Boisseuilh. När du förklarar vad du har order att göra säger han att allt är ditt at välja bland.


Du måste nu ta reda på vilken som är den bästa hästen.
Vänd dig om och tala med Golipeau.
Han säger att hästen närmast kärran är snabbast.
Kanske det är bäst att du frågar någon mera.
Mitt på planen står en man och en liten page.
Gå fram till dem.


Tala med pagen.
Han säger att kapplöpningshästen med den vita mulen är snabbast.

Gå mot stallporten.

Vänd dig till höger och tala med mannen som läser någonting.
Han säger att den engelska kapplöpningshästen med det korta håret är snabbast.
Sedan säger han att han ska gå och förbereda instruktionerna till posteringarna
Nu måste du också få tag på häktningsordern som markisen skulle skicka till Boisseuilh.
Gå till ingången.


Tala med Boisseuilh.
Du får ett förseglat brev. Kontrollera att du har det i inventariet.
Gå tillbaka ort till hästarna.
Någon vit mule kan du inte urskilja och håret verkar ganska lika. Kanske möjligen den närmaste hästen har något kortare svans. Det är för resten den hästen som står närmast kärran som Golipeau talade om så klicka på den hästen för att välja den.


Nu får du hästen i närbild och en uppsättning verktyg på bilden här bredvid numrerade från A till I.
Du ska använda dem i rätt ordning och på rätt plats på hästen. När ett verktyg kan användas på en viss plats blir det aktiverat.
På bilderna här nedanför ser du i vilken ordning och var på hästen du ska använda de olika verktygen.


När allt är klart så klicka på ringen på väggen där hästen är bunden för att avsluta pusslet. Det brukar ta ett slag innan slutvideon kommer.

Efter avslutat uppdrag går Charles-Louis till markis de Torcy för att tala om att uppdraget är utfört. Markisen tar honom med sig och presenterar honom för kungen som säger att han ska visa exempel på att han är nöjd.
I och med detta avslutas andra avdelningen.


Charles-Louis blev befordrad till kammarherre vilket innebar att han alltid skulle befinna sig nära kungen och ta sina order direkt av kungen.
Han fick ofta uppdrag som rörde Spanien.
Trots vidtagna försiktighetsåtgärder kom traktatet om delning av Spanien till allas kännedom. Spanien uttryckte sitt missnöje. Men lyckligt nog för Spanien ville inte kejsar Leopold skriva på traktatet eftersom att han hoppades att hans son, ärkehertigen, skulle bli utsedd till ensam arvinge.
Charles-Louis var nu en del av hovet. Hela hans tillvaro rörde sig runt kungen.


Till föregående sidaTill nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet Versailles II, Testamentet,
från Cryo Interactive Entertainment. Bilderna är tagna från spelet.
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.